Δημοκρατική Παιδεία

Το 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους περιγραφικούς δείκτες ικανοτήτων των μαθητών για τη Δημοκρατική Παιδεία.

Στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος συμμετέχουν 131 Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Αττική με τους αντίστοιχους Εκπαιδευτικούς ? Συντονιστές και 06 Υπεύθυνοι των Υποστηρικτικών Δομών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Σήμερα οι εν λόγω εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν από επιμορφωτές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωπος του σχολείου μας ορίστηκε η εκπαιδευτικός και υποδιευθύντρια κ. Ναθαλία Κουρεμένου.