Πολιτικές

  1. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές (επικαιροποίηση 2021-2022)
  2. Σχέδιο μνημονίου για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου (2021-2022)
  3. Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών (2021-2022)
  4. Πολιτική ορθής χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
  5. Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο
  6. Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας
  7. Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (ΚΥΑ 2021-2022)
  8. Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ)