Πολιτικές

  1. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές (επικαιροποίηση 2022-2023)
  2. Σχέδιο μνημονίου για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου (2022-2023)
  3. Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών (2022-2023)
  4. Πολιτική ορθής χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
  5. Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο
  6. Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας
  7. Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ)