Προκηρύξεις Εκδρομών

Σχολικό Έτος 2021-2022

  1. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης στo Bόλο.
  2. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης στα Ιωάννινα.
  3. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης στα Ιωάννινα.