Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών Μετακινήσεων

Σχολικό Έτος 2023-2024

  1) Επιλογή τουριστικού γραφείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 14/89494/ΓΔ4/2020 ΦΕΚ 2888/Β/17-7-2020) η επιλογή του τουριστικού γραφείου καταγράφηκε σε πρακτικό που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής. Επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου έχουν  αναρτηθεί και οι προσφορές των υπόλοιπων τουριστικών γραφείων. Επίσης στην παρούσα ιστοσελίδα καταχωρίζονται οι προσφορές των τουριστικών γραφείων, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

 • Για τις οικονομικές προσφορές κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του επιλεγμένου πρακτορείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου κάνετε κλικ εδώ.

2) Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή της B’ τάξης στα Ιωάννινα.
 • Για να δείτε την προκήρυξη κάνετε κλικ εδώ.
 • Για τις οικονομικές προσφορές κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του επιλεγμένου πρακτορείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για το πρόγραμμα της εκδρομής κάνετε κλικ εδώ 
3) Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης σε Πάργα – Λευκάδα – Πρέβεζα.
 • Για να δείτε την προκήρυξη κάνετε κλικ εδώ.
 • Για τις οικονομικές προσφορές κάνετε κλικ εδώ.
 • Για  την προσφορά επιλεγμένου πρακτορείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για το πρόγραμμα της εκδρομής κάνετε κλικ εδώ 
4)  Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN
 • Για να δείτε την προκήρυξη κάνετε κλικ εδώ. 
 • Για  την προσφορά επιλεγμένου πρακτορείου κάνετε κλικ εδώ.
 • Για όλες τις οικονομικές προσφορές κάνετε κλικ εδώ.
 • Για την πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου κάνετε κλικ εδώ.
5)  Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)