Εγκύκλιος Εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ η εγκύκλιος για για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτατα υποψηφίους Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
Το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες των υποψηφίων μαθητών/τριών έχει ως εξής:
α. Υποβολη? ηλεκτρονικα? Αι?τησης-Δικαιολογητικω?ν απο? την Τρι?τη 1 Φεβρουαρι?ου 2022 και ω?ρα 08:00 ε?ως την Παρασκευη? 18 Φεβρουαρι?ου 2022 και ω?ρα 24:00.
β. Ε?κδοση Κατα?στασης Υποψηφι?ων με Ελλιπη? Δικαιολογητικα? ε?ως την Παρασκευη? 25 Φεβρουαρι?ου 2022.
γ. Υποβολη? Ελλιπω?ν Δικαιολογητικω?ν ε?ως την Παρασκευη? 4 Μαρτι?ου 2022 και ω?ρα 24:00.
δ. Ε?κδοση τελικη?ς κατα?στασης δεκτω?ν υποψηφι?ων για συμμετοχη? στις ΠΚΕ καθω?ς και προγρα?μματος διεξαγωγη?ς των ΠΚΕ (το?πος?χρο?νος): Παρασκευη? 4 Μαρτι?ου 2022.
Τονι?ζεται ο?τι, οι υποψη?φιοι/ες ει?ναι αποκλειστικα? υπευ?θυνοι για την υποβολή της αίτησης.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter