Τοπική κοινωνία

Από το σχολικό έτος 2015-2016 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις στην τοπική κοινωνία:

  1. 12η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  2. Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας
  3. 11η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  4. 10η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  5. Καμπάνια «Πιάσε μου το χέρι»
  6. Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας