Χρήσιμες πληροφορίες

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών/-τριών. Ως εκ τούτου, και, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ. 3) περί γενικών μέτρων προστασίας της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5339/08-09-2020 (Β΄ 3780) ΚΥΑ, προτείνεται ο κατ΄ ελάχιστον διαχωρισμός του συνόλου των τμημάτων της σχολικής μονάδας σε δύο σταθερές ομάδες (ΟΜΑΔΑ Ι και ΟΜΑΔΑ ΙΙ). Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε ομάδα φαίνεται στις φωτογραφίες.
  • ΟΜΑΔΑ Ι: Α1, Α5, Γ τάξη
  • ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Α2, Α3, Α4, Β τάξη
Ο προαυλισμός της Α? τάξης θα γίνεται στο γήπεδο βόλεϊ μέχρι την συρόμενη πόρτα του γυμνασίου. Ο προαυλισμός της Β? τάξης θα γίνεται στην είσοδο του σχολείου και στον χώρο μπροστά από τα γραφεία των καθηγητών, μέχρι τις βρύσες. Ο προαυλισμός της Γ΄ τάξης θα γίνεται στο γήπεδο μπάσκετ. Θα υπάρχουν 5 εφημερεύοντες ανά ομάδα στους εξής χώρους: είσοδος, μπροστά από τα γραφεία των καθηγητών, αυλή, μπροστά από τις τουαλέτες των μαθητών και στον όροφο.  
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter