Ιστοσελίδα σχολείου

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό Μπαλάσκα Αθανάσιο (Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο) το σχολικό έτος 2015-2016 με τη βοήθεια του WordPress (Theme: Educator WP). Το WordPress είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, γραμμένο σε PHP και MySQL. Όπου απαιτήθηκε έγιναν παρεμβάσεις στον ίδιο τον κώδικα. Όλα τα plugins που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δωρεάν και αντλήθηκαν από την επίσημη σελίδα του WordPress. Όλα τα Widgets που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δωρεάν και αναφέρονται οι δημιουργοί τους. Η ιστοσελίδα είναι “Responsive Design” που σημαίνει ότι προσαρμόζεται δυναμικά και  άμεσα σε κάθε διάσταση και προσανατολισμό οθόνης, γεγονός που τη καθιστά ιδανική για ενημέρωση μέσω φορητών συσκευών (κινητό τηλέφωνο, ταμπλετ κλπ).

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να αναπτύξει έναν ηλεκτρονικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και να λειτουργήσει ως μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα μάθησης. Μέσα από την ιστοσελίδα:

 • Προβάλλονται οι δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου.
 • Προβάλλεται η συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Προβάλλονται οι καινοτόμες δράσεις του.
 • Αναρτώνται οι εργασίες των μαθητών.
 • Ενημερώνεται η σχολική κοινότητα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα (μαθητικοί διαγωνισμοί, σεμινάρια κλπ)
 • Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τρέχοντα διοικητικά ζητήματα μέσα από την οργανωμένη ψηφιακή μας βιβλιοθήκη.
 • Ενημερώνονται οι γονείς για τις δράσεις του σχολείου.
 • Προσφέρονται σημειώσεις/μαθήματα σε ψηφιακή μορφή από κάθε καθηγητή ξεχωριστά (μέσω ατομικών κωδικών πρόσβασης).
 • Σε κάθε μάθημα υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει ο αναγνώστης ένα σχόλιο κάνοντας έτσι η σελίδα πιο διαδραστική.
 • Προβάλονται μέθοδοι για την  ορθή χρήση της τεχνολογίας με στόχο να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Σε συνδυασμό με το ιστολόγιο μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης κοινότητας μάθησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχολείο ακολουθεί Πολιτική Ορθής Χρήσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και  η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα οποία εμφανίζονται μαθητές έχει γίνει με προϋπόθεση ότι δεν θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν παρουσιάζονται πληροφορίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένο μαθητή. Για το λόγο αυτό οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α τάξης  συμπληρώνουν ειδικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης το οποίο ισχύει για 3 σχολικά έτη σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Σ.Δ. και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ιστοσελίδα  μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail:  mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr και στο τηλέφωνο του σχολείου: 2106012959

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση !

Οι Διαχειριστές της Ιστοσελίδας