Διδακτική επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Σήμερα Δευτέρα 12-3-2018 τα δύο τμήματα Γ’ Οικονομίας και Πληροφορικής του σχολείου μας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και το ρόλο που διαδραματίζει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συνοδοί καθηγητές: Στάθη Σταυρούλα Ζαχαρίου Σταύρος Μηνά Μαρία Σαραντόπουλος Ιωάννης