Υπεύθυνοι τμημάτων

Για το σχολικό έτος 2022-2023 ως υπεύθυνοι τμημάτων ορίστηκαν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
Κανελλοπούλου Στυλιανή Α1
Χαραλαμποπούλου Ελένη Α2
Μπουρδή Μαρίνα Α3
Ζαφειρακοπούλου Μαρία Α4
Μπότσαρη Μαρία Α5
Σωτηρίου Μαρία Ελένη Β1
Μούκας Αθανάσιος Β2
Καρατζά Σοφία Β3
Μπιάνκο Λέντα Β4
Σαμοΐλη Άννα Β5
Τσαμπά Μαρία Β6
Σαραντινός Νικόλαος Γ1
Βαζούρα Σοφία Γ2
Παπαδημητρίου Αντώνιος Γ3
Βασιλείου Παρασκευάς Γ4
Κατσίκη Ειρήνη Γ5