Υπεύθυνοι τμημάτων

  Για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5