Ανακύκλωση

Το σχολείο μας τους τελευταίους μήνες έχει ανακυκλώσει σχεδόν ΜΙΣΟ ΤΟΝΟ ηλεκτρολογικού υλικού.
Καμία μικροσυσκευή πεταμένη!
Τις φέρνουμε στο σχολείο!
Τις πετάμε στον ειδικό κάδο!
Share this…