Απουσίες

aposies

Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις 114

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 114 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ΕΔΩ.