Ενημέρωση γονέων

Το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι το ακόλουθο:
  • Νοέμβριος 2023:Κάθε Δευτέρα, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Δεκέμβριος 2023:Κάθε Τρίτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Ιανουάριος 2024:Κάθε Τετάρτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Φεβρουάριος 2024:Κάθε Πέμπτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Μάρτιος 2024:Κάθε Παρασκευή, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Απρίλιος 2024:Κάθε Δευτέρα, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Μάιος  2024:Κάθε Τρίτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
Share this…