Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής στο σεμινάριο με θέμα: «Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία», 7.8.23 – 11.8.23 στο Όσλο της Νορβηγίας

   

ERASMUS+/Δράση KA1 τομέα σχολικής εκπαίδευσης

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής στο σεμινάριο με θέμα: «Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία»,    7.8.23 – 11.8.23 στο Όσλο της Νορβηγίας

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, επιθυμούν να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μάθησης που προσφέρουν και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες μεθόδους, που θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό του σχολείου και στην τόνωση της ευρωπαϊκής του διάστασης. Με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό μάθηση και αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την απόκτηση γενικών γνώσεων που θα τους φανούν χρήσιμες στην μετάβαση τους στην ενηλικίωση, οι εκπαιδευτικοί κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνων και Μαρία Μπότσαρη κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών, παρακολούθησαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 του τομέα σχολικής εκπαίδευσης στο σεμινάριο με θέμα : “Interactive Teaching – Educational games, Outdoor activities, New Technology”, – «Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία», 7.8.23 – 11.8.23 στο Οσλο της Νορβηγίας. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην προώθηση νέων διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά και μη παιχνίδια, υπαίθριες δραστηριότητες και εργαλεία WEB 2.0 στην εκπαίδευση, με βασικό στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις και δραστηριότητες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες :

  • 5ημερη παρακολούθηση συνεδριών εργασίας
  • ανέπτυξη διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας
  • χρήση εργαλείων WEB 2.0 για εκπαιδευτικούς (quizlet for teachers, lyricstraining, quizizz, Socrative, plickers, wordwall, kahoot, goosechase, quiver.app, ChatGPT)
  • διαδραστικές δραστηριότητες, συζητήσεις, εργαστήρια και ανταλλαγή ιδεών σε πολυεθνικές ομαδικές δραστηριότητες.
  • συμμετοχή σε εκπαιδευτικές υπαίθριες δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά μέρη σε συνδυασμό με ψηφιακή εφαρμογή/application )
  • ευρωπαϊκή συνάντηση – πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στους συμμετέχοντες από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη.

Εκτιμάται ότι η διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά των μαθητών, κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον τους και διευρύνει τους ορίζοντες τους.  Παράλληλα, η επαφή των εκπαιδευτικών με συναδέλφους από σχολεία του εξωτερικού η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας συμβάλλει στη διεθνοποίηση του σχολείου.

#ErasmusPlusIKY

 
 
 
Share this…