Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

27/10/2021 (ώρα 8.30 πμ): Σχολική εορτή, ορισμός σημαιοφόρου και παραστατών, παράδοση σημαίας, απονομή βραβείων και αριστείων σχολικού έτους 2020-2021.
Όλες οι εκδηλώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο (προαύλιο του σχολείου) λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κίνδυνου διασποράς του κορωνοι?ου? (υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, κλπ). Αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Υπεύθυνη της σχολικής γιορτής είναι η φιλόλογος του σχολείου κα Ελπινίκη Σαρίμβεη.
? 28/10/2021: Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, μαθητική παρέλαση
Ο σημαιοφόρος του σχολείου θα προσέλθει στις 9.45 πμ στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. Στην επίσημη δοξολογία που θα ξεκινήσει στις 10.00 πμ θα εισέλθει στον ναό και θα πάρει τη θέση του (μαζί με τους σημαιοφόρους των άλλων σχολείων) δίπλα στους ιεροψάλτες. Μετά το τα τέλος της δοξολογίας ο σημαιοφόρος θα μετακινηθεί στο μνημείο των πεσόντων για την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων. Ακολούθως θα συναντήσει το υπόλοιπο τμήμα παρέλασης που θα συγκεντρωθεί στις 10.30 πμ στην οδό Αγίου Ιωάννου στο ύψος της οδού Τασσοπούλου (πλατεία Αη-Γιάννη). Η παράταξη θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 10.45 πμ. Η παρέλαση θα γίνει μόνο επί της οδού Αγίου Ιωάννου και τα τμήματα θα διαλυθούν στο Cine Αμαρυλλίς. Την σημαία, το λάβαρο και τα τύμπανα θα τα επιστρέψουν οι μαθητές/τριες την επόμενη μέρα στο σχολείο. Υπεύθυνοι της παρέλασης είναι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής του σχολείου κ. Παπαδημητρίου και κα. Παπαδοπούλου.
Αναφορικα? με τα με?τρα προστασι?ας που θα πρε?πει να τηρηθου?ν στις παρελα?σεις για τον εορτασμο? της Εθνικη?ς Επετει?ου της 28ης Οκτωβρι?ου, συ?μφωνα με τα υγειονομικα? πρωτο?κολλα το Υπουργει?ο Υγει?ας διευκρινι?ζει ο?τι η χρη?ση μα?σκας ει?ναι υποχρεωτικη? και σε εξωτερικου?ς χω?ρους, ο?που υπα?ρχει συνα?θροιση και συνωστισμο?ς.
Επομε?νως, την ω?ρα της παρε?λασης, η χρη?ση μα?σκας δεν θα ει?ναι υποχρεωτικη? για τους παρελαυ?νοντες, αφου? θα ει?ναι στοιχισμε?νοι, ωστο?σο, ο?σοι παρελα?σουν θα πρε?πει πριν και μετα? την παρε?λαση- εφο?σον ει?ναι συνωστισμε?νοι και ο?χι σε στοι?χιση -να φορου?ν τις μα?σκες τους.
Σημειω?νεται ο?τι η δια?ρκεια της παρε?λασης δεν θα υπερβαι?νει τα 60 λεπτα?.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter