Προθεσμία τροποποίησης δήλωσης προτίμησης

Μετά από πολλές ερωτήσεις γονέων και κηδεμόνων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. (Υπ? αριθμ. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 Υ.Α.)

ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter