Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

epitr_poiot_clipart 1

Το προεδρείο του 15μελούς Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2017-2018, που προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία είναι το ακόλουθο:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούβαλης Νικόλαος Πρόεδρος
 Ξυδιάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
Χριστόπουλος Γεώργιος Γραμματέας
Καλός Γεώργιος Ταμίας