Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

epitr_poiot_clipart 1

Το προεδρείο του 15μελούς Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2018-2019, που προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία είναι το ακόλουθο:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
 Παπαδούλης Τηλέμαχος Πρόεδρος
 Χριστόπουλος Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Κούτσιας Γεώργιος Γραμματέας
Οικονόμου Βασίλης Ταμίας