Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

epitr_poiot_clipart 1

Το προεδρείο του 15μελούς Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2020-2021, που προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία είναι το ακόλουθο:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας