Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Δημιουργικές Εργασίες

Βρείτε εδώ σημειώσεις με μεθοδολογία για  την εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών στην Α’ και Β’ τάξη.
Μάθημα 1

Εφ. Πληροφορικής

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α’ τάξη. Σχολικό βιβλίο
2 μαθήματα

Θρησκευτικά

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά  για το Λύκειο 
2 μαθήματα

Ιστορία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ’ B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη, Γ’ τάξη
3 μαθήματα

Βιολογία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ’ B’ και  Γ’ τάξη.
Μάθημα 1

Λογοτεχνία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α’ , B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη, Γ’ τάξη γενικής παιδείας, Γ’ τάξη ανθρωπιστικών σπουδών
4 μαθήματα

Πολιτική Παιδεία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  τη Α’ και  Β’ τάξη Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη
6 μαθήματα

Διαχ. Φυσικών Πόρων

Βρείτε εδώ σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό και προτεινόμενα θέματα για την Α’ τάξη (μάθημα επιλογής). Σχολικό βιβλίο
3 μαθήματα

Άλγεβρα

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α’ και Β’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη
8 μαθήματα

Γεωμετρία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α’ και Β’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη
Μάθημα 1

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  τη B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Β’ τάξη,  Γ’ τάξη
3 μαθήματα