Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Δημιουργικές Εργασίες

Βρείτε εδώ σημειώσεις με μεθοδολογία για  την εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών στην Α? και Β? τάξη.
Μάθημα 1

Εφ. Πληροφορικής

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α? τάξη. Σχολικό βιβλίο
2 μαθήματα

Θρησκευτικά

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά  για το Λύκειο 
2 μαθήματα

Ιστορία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ? B? και  Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη, Γ? τάξη
3 μαθήματα

Βιολογία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ? B? και  Γ? τάξη.
Μάθημα 1

Λογοτεχνία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α? , B? και  Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη, Γ? τάξη γενικής παιδείας, Γ? τάξη ανθρωπιστικών σπουδών
4 μαθήματα

Πολιτική Παιδεία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  τη Α? και  Β? τάξη Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη
6 μαθήματα

Διαχ. Φυσικών Πόρων

Βρείτε εδώ σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό και προτεινόμενα θέματα για την Α? τάξη (μάθημα επιλογής). Σχολικό βιβλίο
3 μαθήματα

Άλγεβρα

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α? και Β? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη
8 μαθήματα

Γεωμετρία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α και Β τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη
Μάθημα 1