Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr
 
Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι    

Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε μία απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία που θα επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.

Στο σχολείο μας υλοποιούνται για σειρά ετών δράσεις για την αειφορία, που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντολογικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, δημιουργώντας υπεύθυνους πολίτες με ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών μας σε περιβαλλοντικές δράσεις καλλιεργεί πνεύμα  επικοινωνίας και συνεργασίας, που  θα ωφελήσει όχι μόνο τους ίδιους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία.   

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ