Ενημέρωση γονέων

Για το σχολικό έτος 2019-2020 και για το μήνα Μάρτιο 2020 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη.