Ενημέρωση γονέων

Για το σχολικό έτος 2020-2021 θα ενημερωθείτε με την έναρξη του σχολικού έτους.