Ενημέρωση γονέων

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Οκτώβριο 2017 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Νοέμβριο 2017 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τετάρτη.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Δεκέμβριο 2017 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Πέμπτη.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Ιανουάριο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Παρασκευή.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Φεβρουάριο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Δευτέρα.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Μάρτιο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τρίτη.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Απρίλιο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τετάρτη.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Μάιο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Πέμπτη.