Ενημέρωση γονέων

Για το σχολικό έτος 2018-2019 και για το μήνα Σεπτέμβριο 2018 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Δευτέρα.