Ενημέρωση γονέων

Για το σχολικό έτος 2017-2018 και για το μήνα Νοέμβριο 2017 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους κάθε Τετάρτη.