Πολιτικές

  1. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές
  2. Σχέδιο πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού
  3. Πολιτική ορθής χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
  4. Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο
  5. Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής
  6. Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες
  7. Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ)