Πολιτικές

  1. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές (υπ’ αριθμόν ……….Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων-Επικαιροποίηση)
  2. Σχέδιο πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού
  3. Πολιτική ορθής χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
  4. Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο