Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Ιστορία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α,  B και  Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη
3 μαθήματα

Λογοτεχνία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α , B και  Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη γενικής παιδείας, Γ τάξη ανθρωπιστικών σπουδών
4 μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, B και  Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη
Μάθημα 1

Αρχαία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α, Β και Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη Γενικής Παιδείας, Β τάξη Προσανατολισμού, Γ τάξη Προσανατολισμού
Μάθημα 1

Φιλοσοφία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την B? τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Λατινικά

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.