Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Εφ. Πληροφορικής

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α τάξη. Σχολικό βιβλίο
2 μαθήματα

Πληροφορική

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.