Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Βιολογία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ? B? και  Γ? τάξη.
Μάθημα 1

Φυσική

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α, Β και Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη Γενικής Παιδείας, Β τάξη Προσανατολισμού, Γ τάξη Προσανατολισμού
10 μαθήματα

Χημεία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α?, Β? και Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη Γενικής Παιδείας, Β? τάξη Προσανατολισμού, Γ? τάξη Προσανατολισμού
7 μαθήματα